THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 08-08-2020
07-08-2020 613 | 30 TRƯỢT | TRÚNG SL: 30X2
06-08-2020 376 | 68 TRƯỢT | TRÚNG SL: 68X2
05-08-2020 297 | 80 TRƯỢT | TRƯỢT
04-08-2020 618 | 29 TRƯỢT | TRƯỢT
03-08-2020 826 | 27 TRƯỢT | TRƯỢT
02-08-2020 610 | 10 TRƯỢT | TRƯỢT
01-08-2020 013 | 69 TRƯỢT | TRÚNG SL: 69
31-07-2020 361 | 71 TRƯỢT | TRÚNG SL: 71X3
30-07-2020 564 | 40 TRƯỢT | TRƯỢT
29-07-2020 716 | 49 TRƯỢT | TRÚNG SL: 49X2
28-07-2020 372 | 57 TRƯỢT | TRÚNG SL: 57X2
27-07-2020 931 | 26 TRÚNG 3C: 931 | TRƯỢT
26-07-2020 154 | 96 TRÚNG 3C: 154 | TRÚNG SL: 96X2
25-07-2020 508 | 65 TRÚNG 3C: 508 | TRÚNG SL: 65
24-07-2020 598 | 83 TRƯỢT | TRÚNG SL: 83X2
23-07-2020 593 | 67 TRƯỢT | TRÚNG SL: 67X2