THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 06-12-2019
05-12-2019 877 | 74 TRƯỢT | TRÚNG SL: 74
04-12-2019 119 | 74 TRÚNG 3C: 119 | TRƯỢT
03-12-2019 798 | 79 TRƯỢT | TRÚNG SL: 79X2
02-12-2019 787 | 52 TRƯỢT | TRƯỢT
01-12-2019 187 | 80 TRÚNG 3C: 187 | TRÚNG SL: 80X2
30-11-2019 797 | 69 TRƯỢT | TRƯỢT
29-11-2019 703 | 28 TRƯỢT | TRƯỢT
28-11-2019 342 | 20 TRƯỢT | TRÚNG SL: 20X2
27-11-2019 247 | 22 TRƯỢT | TRÚNG SL: 22X2
26-11-2019 120 | 43 TRƯỢT | TRÚNG SL: 43
25-11-2019 377 | 46 TRƯỢT | TRƯỢT
24-11-2019 853 | 55 TRƯỢT | TRÚNG SL: 55
23-11-2019 645 | 47 TRƯỢT | TRÚNG SL: 47X2
22-11-2019 079 | 84 TRƯỢT | TRƯỢT
21-11-2019 316 | 53 TRƯỢT | TRƯỢT
20-11-2019 641 | 55 TRƯỢT | TRÚNG SL: 55