THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 23-02-2020
23-02-2020 144 | 75 TRÚNG 3C: 144 | TRÚNG SL: 75X3
22-02-2020 637 | 34 TRƯỢT | TRÚNG SL: 34X2
21-02-2020 079 | 66 TRƯỢT | TRÚNG SL: 66X2
20-02-2020 313 | 94 TRƯỢT | TRÚNG SL: 94X2
19-02-2020 298 | 50 TRƯỢT | TRÚNG SL: 50X2
18-02-2020 790 | 89 TRƯỢT | TRƯỢT
17-02-2020 954 | 49 TRƯỢT | TRÚNG SL: 49
16-02-2020 776 | 89 TRÚNG 3C: 776 | TRÚNG SL: 89X2
15-02-2020 417 | 49 TRÚNG 3C: 417 | TRƯỢT
14-02-2020 965 | 88 TRƯỢT | TRÚNG SL: 88X2
13-02-2020 243 | 23 TRƯỢT | TRÚNG SL: 23
12-02-2020 647 | 64 TRƯỢT | TRÚNG SL: 64X2
11-02-2020 595 | 46 TRƯỢT | TRƯỢT
10-02-2020 054 | 02 TRƯỢT | TRÚNG SL: 02X2
09-02-2020 336 | 18 TRƯỢT | TRƯỢT
08-02-2020 081 | 81 TRƯỢT | TRÚNG SL: 81