THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 23-02-2020
23-02-2020 97 TRÚNG BT: 97
22-02-2020 33 TRÚNG BT: 33
21-02-2020 95 TRÚNG BT: 95
20-02-2020 95 TRÚNG BT: 95
19-02-2020 57 TRÚNG BT: 57X2
18-02-2020 03 TRÚNG BT: 03
17-02-2020 4 TRÚNG BT: 4X2
16-02-2020 51 TRÚNG BT: 51
15-02-2020 17 TRÚNG BT: 17
14-02-2020 92 TRÚNG BT: 92
13-02-2020 61 TRƯỢT
12-02-2020 44 TRÚNG BT: 44
11-02-2020 31 TRƯỢT
10-02-2020 76 TRÚNG BT: 76
09-02-2020 51 TRÚNG BT: 51
08-02-2020 25 TRÚNG BT: 25