THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 12-06-2021
12-06-2021 22 TRÚNG BT: 22
11-06-2021 35 TRÚNG BT: 35
10-06-2021 40 TRÚNG BT: 40
09-06-2021 17 TRƯỢT
08-06-2021 05 TRÚNG BT: 05
07-06-2021 59 TRÚNG BT: 59
06-06-2021 35 TRƯỢT
05-06-2021 77 TRÚNG BT: 77
04-06-2021 25 TRÚNG BT: 25
03-06-2021 81 TRÚNG BT: 81
02-06-2021 77 TRÚNG BT: 77
01-06-2021 37 TRÚNG BT: 37
31-05-2021 40 TRÚNG BT: 40
30-05-2021 78 TRƯỢT
29-05-2021 44 TRÚNG BT: 44
28-05-2021 67 TRÚNG BT: 67