THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 06-12-2019
05-12-2019 37 TRÚNG BT: 37
04-12-2019 93 TRÚNG BT: 93
03-12-2019 31 TRÚNG BT: 31
02-12-2019 55 TRƯỢT
01-12-2019 18 TRÚNG BT: 18
30-11-2019 02 TRƯỢT
29-11-2019 21 TRƯỢT
28-11-2019 69 TRÚNG BT: 69
27-11-2019 24 TRÚNG BT: 24
26-11-2019 81 TRÚNG BT: 81
25-11-2019 68 TRÚNG BT: 68
24-11-2019 66 TRƯỢT
23-11-2019 84 TRÚNG BT: 84
22-11-2019 76 TRÚNG BT: 76
21-11-2019 3 TRÚNG BT: 3X2
20-11-2019 40 TRÚNG BT: 40