THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 08-08-2020
07-08-2020 90 TRÚNG BT: 90
06-08-2020 24 TRÚNG BT: 24
05-08-2020 48 TRÚNG BT: 48
04-08-2020 74 TRÚNG BT: 74
03-08-2020 65 TRÚNG BT: 65
02-08-2020 11 TRÚNG BT: 11
01-08-2020 06 TRÚNG BT: 06
31-07-2020 81 TRÚNG BT: 81
30-07-2020 00 TRÚNG BT: 00
29-07-2020 62 TRÚNG BT: 62
28-07-2020 05 TRÚNG BT: 05
27-07-2020 50 TRÚNG BT: 50
26-07-2020 72 TRÚNG BT: 72
25-07-2020 86 TRƯỢT
24-07-2020 94 TRÚNG BT: 94
23-07-2020 03 TRÚNG BT: 03