THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ bảy, 12-06-2021
12-06-2021 8-3 | 28 67 | 18 82 67 21 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG LÔ: 67 | TRÚNG LÔ: 18 67
11-06-2021 4-9 | 92 61 | 09 14 20 92 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG ST: 92 61 | TRÚNG XIÊN 4: 09 14 20 92
10-06-2021 7-9 | 32 84 | 36 09 96 74 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 32 84 | TRÚNG XIÊN 4: 36 09 96 74
09-06-2021 7-8 | 05 73 | 29 54 99 48 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 05 | TRÚNG XIÊN 4: 29 54 99 48
08-06-2021 6-5 | 65 22 | 26 90 24 19 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 4: 26 90 24 19
07-06-2021 2-1 | 44 41 | 54 99 66 23 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRÚNG LÔ: 41X2 | TRÚNG XIÊN 4: 54 99 66 23
06-06-2021 6-3 | 38 36 | 36 39 09 04 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG LÔ: 36 | TRÚNG LÔ: 36 39 09X2
05-06-2021 6-3 | 81 45 | 44 04 40 35 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG LÔ: 45 | TRÚNG LÔ: 44X2 04
04-06-2021 3-0 | 98 54 | 73 98 42 02 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 98 54 | TRÚNG XIÊN 4: 73 98 42 02
03-06-2021 0-2 | 63 98 | 63 78 83 70 TRƯỢT | TRÚNG ST: 63 98 | TRÚNG LÔ: 63 78 70
02-06-2021 1-6 | 14 44 | 48 04 02 52 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG ST: 14X2 44 | TRÚNG LÔ: 48 04 52
01-06-2021 4-4 | 14 93 | 25 37 73 80 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 93 | TRÚNG XIÊN 4: 25X2 37 73 80X2
31-05-2021 5-0 | 31 10 | 93 40 06 31 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 31 10 | TRÚNG LÔ: 40 06 31
30-05-2021 4-3 | 66 97 | 98 91 06 65 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 66 97X2 | TRÚNG LÔ: 06 65
29-05-2021 8-7 | 41 47 | 60 56 45 96 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG LÔ: 41 | TRÚNG LÔ: 56 96
28-05-2021 7-6 | 07 49 | 74 16 96 13 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 07 49 | TRÚNG LÔ: 74 16 96X2