THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Chủ nhật, 23-02-2020
22-02-2020 4-7 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 7
21-02-2020 8-9 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 9
20-02-2020 0-4 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 4
19-02-2020 8-6 TRƯỢT
18-02-2020 3-6 TRÚNG ĐUÔI: 6
17-02-2020 1-8 TRÚNG ĐẦU: 1
16-02-2020 7-6 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 6
15-02-2020 1-8 TRÚNG ĐẦU: 1
14-02-2020 4-5 TRÚNG ĐUÔI: 5
13-02-2020 3-0 TRÚNG ĐẦU: 3
12-02-2020 4-7 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 7
11-02-2020 9-4 TRÚNG ĐẦU: 9
10-02-2020 2-4 TRƯỢT
09-02-2020 4-7 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 7
08-02-2020 9-1 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 1
07-02-2020 7-4 TRÚNG ĐẦU: 7