THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ sáu, 06-12-2019
05-12-2019 6-5 TRÚNG ĐẦU: 6
04-12-2019 1-8 TRÚNG ĐẦU: 1
03-12-2019 9-8 TRÚNG ĐẦU: 9
02-12-2019 9-7 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 7
01-12-2019 8-7 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 7
30-11-2019 8-6 TRÚNG ĐUÔI: 6
29-11-2019 0-2 TRÚNG ĐẦU: 0
28-11-2019 1-2 TRÚNG ĐUÔI: 2
27-11-2019 3-6 TRƯỢT
26-11-2019 3-1 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 1
25-11-2019 6-8 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 8
24-11-2019 4-1 TRÚNG ĐẦU: 4
23-11-2019 3-8 TRÚNG ĐẦU: 3
22-11-2019 5-8 TRÚNG ĐUÔI: 8
21-11-2019 1-5 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 5
20-11-2019 4-0 TRƯỢT