THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ bảy, 12-06-2021
12-06-2021 8-1 TRÚNG ĐẦU: 8
11-06-2021 2-8 TRÚNG ĐUÔI: 8
10-06-2021 7-9 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 9
09-06-2021 8-8 TRƯỢT
08-06-2021 6-8 TRÚNG ĐẦU: 6
07-06-2021 2-2 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 2
06-06-2021 4-3 TRÚNG ĐUÔI: 3
05-06-2021 4-3 TRÚNG ĐUÔI: 3
04-06-2021 1-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
03-06-2021 2-0 TRÚNG ĐẦU: 2
02-06-2021 1-4 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 4
01-06-2021 5-6 TRÚNG ĐUÔI: 6
31-05-2021 5-0 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 0
30-05-2021 3-3 TRÚNG ĐUÔI: 3
29-05-2021 6-7 TRÚNG ĐUÔI: 7
28-05-2021 7-6 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 6