THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ bảy, 12-06-2021
12-06-2021 84 | 282 TRÚNG LÔ: 84 | TRƯỢT
11-06-2021 47 | 347 TRƯỢT | TRƯỢT
10-06-2021 89 | 979 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 979
09-06-2021 99 | 099 TRÚNG ĐỀ: 99 | TRÚNG 3C: 099
08-06-2021 66 | 267 TRÚNG ĐỀ: 66X2 | TRƯỢT
07-06-2021 22 | 422 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG 3C: 422
06-06-2021 73 | 662 TRƯỢT | TRƯỢT
05-06-2021 63 | 253 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRƯỢT
04-06-2021 40 | 930 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 930
03-06-2021 21 | 721 TRÚNG ĐỀ: 21 | TRÚNG 3C: 721
02-06-2021 14 | 713 TRÚNG ĐỀ: 14X2 | TRƯỢT
01-06-2021 66 | 276 TRÚNG ĐỀ: 66 | TRƯỢT
31-05-2021 50 | 651 TRÚNG ĐỀ: 50X2 | TRƯỢT
30-05-2021 53 | 552 TRÚNG ĐỀ: 53X2 | TRƯỢT
29-05-2021 86 | 688 TRƯỢT | TRƯỢT
28-05-2021 77 | 077 TRƯỢT | TRƯỢT