THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ sáu, 06-12-2019
05-12-2019 67 | 858 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRƯỢT
04-12-2019 19 | 029 TRÚNG ĐỀ: 19X2 | TRƯỢT
03-12-2019 97 | 796 TRÚNG ĐỀ: 97 | TRƯỢT
02-12-2019 97 | 888 TRÚNG ĐỀ: 97X2 | TRƯỢT
01-12-2019 87 | 187 TRÚNG ĐỀ: 87 | TRÚNG 3C: 187
30-11-2019 96 | 996 TRÚNG ĐỀ: 96 | TRƯỢT
29-11-2019 03 | 704 TRÚNG ĐỀ: 03X2 | TRƯỢT
28-11-2019 42 | 342 TRÚNG LÔ: 42 | TRƯỢT
27-11-2019 56 | 158 TRƯỢT | TRƯỢT
26-11-2019 21 | 041 TRƯỢT | TRƯỢT
25-11-2019 68 | 367 TRÚNG ĐỀ: 68 | TRƯỢT
24-11-2019 43 | 733 TRÚNG LÔ: 43 | TRƯỢT
23-11-2019 37 | 726 TRƯỢT | TRƯỢT
22-11-2019 79 | 189 TRƯỢT | TRƯỢT
21-11-2019 15 | 404 TRÚNG ĐỀ: 15 | TRƯỢT
20-11-2019 51 | 752 TRÚNG ĐỀ: 51 | TRƯỢT