THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Chủ nhật, 23-02-2020
22-02-2020 46 | 537 TRƯỢT | TRƯỢT
21-02-2020 89 | 199 TRÚNG ĐỀ: 89 | TRƯỢT
20-02-2020 04 | 305 TRÚNG ĐỀ: 04 | TRƯỢT
19-02-2020 97 | 387 TRƯỢT | TRƯỢT
18-02-2020 06 | 705 TRƯỢT | TRƯỢT
17-02-2020 07 | 718 TRƯỢT | TRƯỢT
16-02-2020 76 | 776 TRÚNG ĐỀ: 76 | TRÚNG 3C: 776
15-02-2020 17 | 427 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRƯỢT
14-02-2020 55 | 864 TRÚNG ĐỀ: 55 | TRƯỢT
13-02-2020 32 | 243 TRÚNG ĐỀ: 32 | TRƯỢT
12-02-2020 57 | 757 TRƯỢT | TRƯỢT
11-02-2020 97 | 595 TRÚNG LÔ: 97 | TRƯỢT
10-02-2020 45 | 055 TRÚNG ĐỀ: 45 | TRƯỢT
09-02-2020 47 | 336 TRÚNG ĐỀ: 47X2 | TRƯỢT
08-02-2020 91 | 181 TRÚNG ĐỀ: 91X2 | TRƯỢT
07-02-2020 73 | 974 TRÚNG ĐỀ: 73 | TRƯỢT