THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ bảy, 08-08-2020
07-08-2020 14 | 624 TRÚNG ĐỀ: 14X2 | TRƯỢT
06-08-2020 76 | 374 TRƯỢT | TRƯỢT
05-08-2020 95 | 296 TRÚNG LÔ: 95 | TRÚNG 3C: 296
04-08-2020 07 | 616 TRÚNG LÔ: 07 | TRƯỢT
03-08-2020 37 | 836 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 836
02-08-2020 10 | 610 TRƯỢT | TRƯỢT
01-08-2020 12 | 012 TRÚNG ĐỀ: 12 | TRÚNG 3C: 012
31-07-2020 61 | 361 TRƯỢT | TRƯỢT
30-07-2020 62 | 573 TRƯỢT | TRƯỢT
29-07-2020 17 | 716 TRÚNG ĐỀ: 17X2 | TRƯỢT
28-07-2020 82 | 383 TRÚNG ĐỀ: 82X2 | TRƯỢT
27-07-2020 31 | 931 TRÚNG ĐỀ: 31 | TRÚNG 3C: 931
26-07-2020 53 | 155 TRÚNG LÔ: 53 | TRƯỢT
25-07-2020 07 | 508 TRÚNG LÔ: 07 | TRÚNG 3C: 508
24-07-2020 97 | 587 TRÚNG ĐỀ: 97 | TRƯỢT
23-07-2020 91 | 591 TRƯỢT | TRƯỢT