THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 12-06-2021
12-06-2021 84 | 17 TRÚNG LÔ: 84 | TRÚNG BT: 17
11-06-2021 48 | 65 TRÚNG ĐỀ: 48 | TRÚNG BT: 65
10-06-2021 79 | 35 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG BT: 35X2
09-06-2021 99 | 18 TRÚNG ĐỀ: 99 | TRÚNG BT: 18
08-06-2021 67 | 61 TRÚNG LÔ: 67 | TRÚNG BT: 61
07-06-2021 32 | 66 TRƯỢT | TRÚNG BT: 66
06-06-2021 53 | 21 TRƯỢT | TRÚNG BT: 21X2
05-06-2021 63 | 01 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRÚNG BT: 01
04-06-2021 30 | 20 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG BT: 20
03-06-2021 21 | 98 TRÚNG ĐỀ: 21 | TRÚNG BT: 98
02-06-2021 14 | 61 TRÚNG ĐỀ: 14X2 | TRÚNG BT: 61
01-06-2021 56 | 64 TRƯỢT | TRÚNG BT: 64
31-05-2021 40 | 89 TRÚNG LÔ: 40 | TRÚNG BT: 89
30-05-2021 53 | 90 TRÚNG ĐỀ: 53X2 | TRÚNG BT: 90
29-05-2021 87 | 92 TRÚNG ĐỀ: 87X3 | TRÚNG BT: 92
28-05-2021 66 | 11 TRƯỢT | TRÚNG BT: 11