THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 23-02-2020
23-02-2020 44 | 97 TRÚNG ĐỀ: 44 | TRÚNG BT: 97
22-02-2020 47 | 86 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRÚNG BT: 86
21-02-2020 89 | 85 TRÚNG ĐỀ: 89 | TRÚNG BT: 85
20-02-2020 04 | 04 TRÚNG ĐỀ: 04 | TRÚNG BT: 04
19-02-2020 99 | 12 TRÚNG LÔ: 99 | TRƯỢT
18-02-2020 16 | 03 TRÚNG ĐỀ: 16X2 | TRÚNG BT: 03
17-02-2020 07 | 17 TRƯỢT | TRÚNG BT: 17
16-02-2020 76 | 37 TRÚNG ĐỀ: 76 | TRÚNG BT: 37
15-02-2020 17 | 96 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG BT: 96
14-02-2020 55 | 45 TRÚNG ĐỀ: 55 | TRƯỢT
13-02-2020 33 | 29 TRƯỢT | TRÚNG BT: 29
12-02-2020 47 | 64 TRÚNG ĐỀ: 47X2 | TRÚNG BT: 64X2
11-02-2020 96 | 33 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRÚNG BT: 33
10-02-2020 46 | 57 TRƯỢT | TRÚNG BT: 57
09-02-2020 47 | 78 TRÚNG ĐỀ: 47X2 | TRÚNG BT: 78X2
08-02-2020 91 | 15 TRÚNG ĐỀ: 91X2 | TRÚNG BT: 15