THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 06-12-2019
05-12-2019 67 | 93 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRÚNG BT: 93
04-12-2019 19 | 73 TRÚNG ĐỀ: 19X2 | TRÚNG BT: 73X2
03-12-2019 97 | 65 TRÚNG ĐỀ: 97 | TRÚNG BT: 65
02-12-2019 97 | 97 TRÚNG ĐỀ: 97X2 | TRÚNG BT: 97X2
01-12-2019 87 | 98 TRÚNG ĐỀ: 87 | TRÚNG BT: 98
30-11-2019 96 | 85 TRÚNG ĐỀ: 96 | TRÚNG BT: 85
29-11-2019 02 | 42 TRƯỢT | TRÚNG BT: 42
28-11-2019 32 | 71 TRÚNG ĐỀ: 32X2 | TRÚNG BT: 71
27-11-2019 47 | 40 TRƯỢT | TRÚNG BT: 40
26-11-2019 31 | 93 TRÚNG ĐỀ: 31 | TRÚNG BT: 93
25-11-2019 68 | 13 TRÚNG ĐỀ: 68 | TRÚNG BT: 13X2
24-11-2019 42 | 26 TRÚNG ĐỀ: 42 | TRƯỢT
23-11-2019 36 | 42 TRÚNG ĐỀ: 36 | TRÚNG BT: 42
22-11-2019 77 | 31 TRƯỢT | TRÚNG BT: 31
21-11-2019 15 | 57 TRÚNG ĐỀ: 15 | TRÚNG BT: 57
20-11-2019 51 | 06 TRÚNG ĐỀ: 51 | TRÚNG BT: 06