THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 08-08-2020
07-08-2020 14 | 81 TRÚNG ĐỀ: 14X2 | TRÚNG BT: 81X2
06-08-2020 76 | 81 TRƯỢT | TRÚNG BT: 81
05-08-2020 97 | 50 TRƯỢT | TRÚNG BT: 50
04-08-2020 17 | 74 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG BT: 74
03-08-2020 36 | 49 TRÚNG ĐỀ: 36X2 | TRÚNG BT: 49
02-08-2020 11 | 80 TRÚNG ĐỀ: 11 | TRÚNG BT: 80
01-08-2020 12 | 01 TRÚNG ĐỀ: 12 | TRÚNG BT: 01X3
31-07-2020 52 | 28 TRÚNG LÔ: 52 | TRÚNG BT: 28
30-07-2020 63 | 37 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRÚNG BT: 37
29-07-2020 27 | 27 TRÚNG LÔ: 27 | TRÚNG BT: 27
28-07-2020 81 | 33 TRƯỢT | TRÚNG BT: 33
27-07-2020 31 | 38 TRÚNG ĐỀ: 31 | TRÚNG BT: 38
26-07-2020 54 | 56 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG BT: 56
25-07-2020 08 | 10 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRÚNG BT: 10
24-07-2020 97 | 57 TRÚNG ĐỀ: 97 | TRÚNG BT: 57
23-07-2020 92 | 03 TRÚNG ĐỀ: 92 | TRÚNG BT: 03