THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 06-12-2019
05-12-2019 67 | 85 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRƯỢT
04-12-2019 29 | 63 TRƯỢT | TRƯỢT
03-12-2019 97 | 79 TRÚNG ĐỀ: 97 | TRÚNG SL: 79X2
02-12-2019 97 | 61 TRÚNG ĐỀ: 97X2 | TRƯỢT
01-12-2019 87 | 80 TRÚNG ĐỀ: 87 | TRÚNG SL: 80X2
30-11-2019 97 | 69 TRƯỢT | TRƯỢT
29-11-2019 03 | 37 TRÚNG ĐỀ: 03X2 | TRÚNG SL: 37
28-11-2019 22 | 10 TRƯỢT | TRƯỢT
27-11-2019 57 | 32 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRƯỢT
26-11-2019 21 | 32 TRƯỢT | TRÚNG SL: 32
25-11-2019 68 | 47 TRÚNG ĐỀ: 68 | TRÚNG SL: 47X2
24-11-2019 42 | 55 TRÚNG ĐỀ: 42 | TRÚNG SL: 55
23-11-2019 35 | 57 TRƯỢT | TRƯỢT
22-11-2019 78 | 95 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRÚNG SL: 95X2
21-11-2019 15 | 53 TRÚNG ĐỀ: 15 | TRƯỢT
20-11-2019 42 | 64 TRƯỢT | TRƯỢT