THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 08-08-2020
07-08-2020 04 | 20 TRƯỢT | TRƯỢT
06-08-2020 65 | 78 TRÚNG LÔ: 65 | TRƯỢT
05-08-2020 96 | 91 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRÚNG SL: 91X2
04-08-2020 18 | 37 TRƯỢT | TRƯỢT
03-08-2020 35 | 36 TRÚNG LÔ: 35 | TRÚNG SL: 36X2
02-08-2020 11 | 00 TRÚNG ĐỀ: 11 | TRÚNG SL: 00X2
01-08-2020 12 | 79 TRÚNG ĐỀ: 12 | TRÚNG SL: 79X2
31-07-2020 62 | 60 TRÚNG ĐỀ: 62 | TRƯỢT
30-07-2020 63 | 41 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRÚNG SL: 41X2
29-07-2020 18 | 39 TRƯỢT | TRƯỢT
28-07-2020 81 | 47 TRƯỢT | TRƯỢT
27-07-2020 30 | 36 TRƯỢT | TRÚNG SL: 36X2
26-07-2020 53 | 87 TRÚNG LÔ: 53 | TRÚNG SL: 87
25-07-2020 09 | 40 TRÚNG LÔ: 09 | TRÚNG SL: 40
24-07-2020 97 | 83 TRÚNG ĐỀ: 97 | TRÚNG SL: 83X2
23-07-2020 92 | 57 TRÚNG ĐỀ: 92 | TRƯỢT