THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 23-02-2020
22-02-2020 47 | 34 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRÚNG SL: 34X2
21-02-2020 89 | 67 TRÚNG ĐỀ: 89 | TRÚNG SL: 67
20-02-2020 04 | 93 TRÚNG ĐỀ: 04 | TRÚNG SL: 93
19-02-2020 98 | 40 TRÚNG ĐỀ: 98 | TRƯỢT
18-02-2020 16 | 73 TRÚNG ĐỀ: 16X2 | TRÚNG SL: 73X2
17-02-2020 17 | 78 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG SL: 78
16-02-2020 76 | 89 TRÚNG ĐỀ: 76 | TRÚNG SL: 89X2
15-02-2020 16 | 58 TRƯỢT | TRƯỢT
14-02-2020 55 | 78 TRÚNG ĐỀ: 55 | TRƯỢT
13-02-2020 33 | 03 TRƯỢT | TRƯỢT
12-02-2020 47 | 64 TRÚNG ĐỀ: 47X2 | TRÚNG SL: 64X2
11-02-2020 96 | 26 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRƯỢT
10-02-2020 35 | 12 TRƯỢT | TRƯỢT
09-02-2020 47 | 07 TRÚNG ĐỀ: 47X2 | TRƯỢT
08-02-2020 92 | 91 TRƯỢT | TRÚNG SL: 91X2
07-02-2020 72 | 18 TRÚNG LÔ: 72 | TRÚNG SL: 18X2