THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 12-06-2021
12-06-2021 83 | 01 TRÚNG ĐỀ: 83 | TRÚNG SL: 01X2
11-06-2021 38 | 46 TRƯỢT | TRƯỢT
10-06-2021 79 | 51 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRƯỢT
09-06-2021 98 | 95 TRƯỢT | TRÚNG SL: 95X2
08-06-2021 76 | 98 TRƯỢT | TRÚNG SL: 98X2
07-06-2021 12 | 01 TRƯỢT | TRƯỢT
06-06-2021 64 | 21 TRƯỢT | TRÚNG SL: 21X2
05-06-2021 63 | 54 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRƯỢT
04-06-2021 40 | 10 TRƯỢT | TRÚNG SL: 10X2
03-06-2021 22 | 84 TRƯỢT | TRÚNG SL: 84X2
02-06-2021 04 | 13 TRÚNG LÔ: 04 | TRƯỢT
01-06-2021 66 | 15 TRÚNG ĐỀ: 66 | TRƯỢT
31-05-2021 50 | 35 TRÚNG ĐỀ: 50X2 | TRƯỢT
30-05-2021 53 | 97 TRÚNG ĐỀ: 53X2 | TRÚNG SL: 97X2
29-05-2021 97 | 85 TRƯỢT | TRƯỢT
28-05-2021 76 | 95 TRÚNG ĐỀ: 76X2 | TRÚNG SL: 95X2