THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 06-12-2019
05-12-2019 76 | 94 38 TRƯỢT | TRÚNG ST: 94X2 38
04-12-2019 19 | 97 93 TRÚNG ĐỀ: 19X2 | TRÚNG LÔ: 93
03-12-2019 97 | 44 75 TRÚNG ĐỀ: 97 | TRÚNG ST: 44X2 75
02-12-2019 96 | 51 56 TRÚNG LÔ: 96 | TRÚNG ST: 51 56
01-12-2019 87 | 32 34 TRÚNG ĐỀ: 87 | TRÚNG ST: 32X2 34
30-11-2019 95 | 96 03 TRƯỢT | TRÚNG ST: 96 03
29-11-2019 03 | 37 35 TRÚNG ĐỀ: 03X2 | TRÚNG ST: 37 35
28-11-2019 32 | 20 42 TRÚNG ĐỀ: 32X2 | TRÚNG ST: 20X2 42
27-11-2019 57 | 07 06 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRÚNG ST: 07X3 06X2
26-11-2019 30 | 95 99 TRƯỢT | TRÚNG ST: 95 99
25-11-2019 68 | 92 58 TRÚNG ĐỀ: 68 | TRÚNG LÔ: 58
24-11-2019 41 | 37 79 TRÚNG LÔ: 41X2 | TRÚNG ST: 37 79
23-11-2019 37 | 97 89 TRƯỢT | TRÚNG ST: 97 89
22-11-2019 87 | 90 46 TRÚNG LÔ: 87 | TRÚNG ST: 90X2 46
21-11-2019 25 | 58 69 TRƯỢT | TRÚNG ST: 58 69
20-11-2019 61 | 43 44 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 44