THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 12-06-2021
12-06-2021 84 | 39 33 TRÚNG LÔ: 84 | TRÚNG LÔ: 39
11-06-2021 48 | 11 48 TRÚNG ĐỀ: 48 | TRÚNG ST: 11 48
10-06-2021 79 | 42 09 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG ST: 42X2 09
09-06-2021 99 | 05 96 TRÚNG ĐỀ: 99 | TRÚNG ST: 05 96
08-06-2021 66 | 18 66 TRÚNG ĐỀ: 66X2 | TRÚNG LÔ: 66X2
07-06-2021 22 | 89 52 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG ST: 89X2 52
06-06-2021 63 | 36 21 TRÚNG ĐỀ: 63X2 | TRÚNG ST: 36 21X2
05-06-2021 64 | 32 37 TRÚNG LÔ: 64 | TRÚNG LÔ: 37
04-06-2021 20 | 73 72 TRÚNG LÔ: 20 | TRÚNG LÔ: 73
03-06-2021 31 | 15 82 TRÚNG LÔ: 31 | TRÚNG ST: 15 82
02-06-2021 15 | 42 53 TRƯỢT | TRÚNG ST: 42 53
01-06-2021 66 | 66 80 TRÚNG ĐỀ: 66 | TRÚNG ST: 66 80X2
31-05-2021 50 | 61 55 TRÚNG ĐỀ: 50X2 | TRÚNG LÔ: 61
30-05-2021 52 | 35 10 TRƯỢT | TRÚNG ST: 35 10
29-05-2021 87 | 14 72 TRÚNG ĐỀ: 87X3 | TRÚNG ST: 14X2 72
28-05-2021 77 | 74 11 TRƯỢT | TRÚNG ST: 74 11