THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 23-02-2020
22-02-2020 47 | 33 63 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRÚNG ST: 33 63
21-02-2020 89 | 94 40 TRÚNG ĐỀ: 89 | TRÚNG LÔ: 40X2
20-02-2020 04 | 07 22 TRÚNG ĐỀ: 04 | TRÚNG ST: 07 22
19-02-2020 98 | 75 82 TRÚNG ĐỀ: 98 | TRÚNG ST: 75 82
18-02-2020 16 | 76 16 TRÚNG ĐỀ: 16X2 | TRÚNG ST: 76 16X2
17-02-2020 17 | 05 89 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG LÔ: 89
16-02-2020 76 | 77 54 TRÚNG ĐỀ: 76 | TRÚNG ST: 77 54
15-02-2020 17 | 60 78 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG ST: 60 78
14-02-2020 54 | 74 82 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 74
13-02-2020 32 | 06 09 TRÚNG ĐỀ: 32 | TRÚNG LÔ: 06X2
12-02-2020 47 | 22 62 TRÚNG ĐỀ: 47X2 | TRÚNG ST: 22 62
11-02-2020 96 | 94 84 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRÚNG ST: 94X3 84
10-02-2020 44 | 62 57 TRƯỢT | TRÚNG ST: 62 57
09-02-2020 47 | 61 44 TRÚNG ĐỀ: 47X2 | TRÚNG LÔ: 61
08-02-2020 91 | 96 01 TRÚNG ĐỀ: 91X2 | TRƯỢT
07-02-2020 73 | 21 48 TRÚNG ĐỀ: 73 | TRÚNG ST: 21 48