THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 08-08-2020
07-08-2020 14 | 13 89 TRÚNG ĐỀ: 14X2 | TRÚNG ST: 13 89
06-08-2020 65 | 24 28 TRÚNG LÔ: 65 | TRÚNG ST: 24 28
05-08-2020 86 | 13 08 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 08
04-08-2020 18 | 88 57 TRƯỢT | TRÚNG ST: 88 57
03-08-2020 36 | 66 37 TRÚNG ĐỀ: 36X2 | TRƯỢT
02-08-2020 11 | 11 82 TRÚNG ĐỀ: 11 | TRÚNG ST: 11 82
01-08-2020 22 | 04 76 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 04
31-07-2020 61 | 03 26 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 03X2
30-07-2020 63 | 81 89 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRÚNG ST: 81 89
29-07-2020 17 | 60 16 TRÚNG ĐỀ: 17X2 | TRƯỢT
28-07-2020 82 | 45 28 TRÚNG ĐỀ: 82X2 | TRÚNG ST: 45 28
27-07-2020 31 | 55 96 TRÚNG ĐỀ: 31 | TRÚNG ST: 55 96
26-07-2020 54 | 53 67 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG ST: 53 67
25-07-2020 08 | 01 08 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRÚNG ST: 01 08
24-07-2020 97 | 97 69 TRÚNG ĐỀ: 97 | TRÚNG ST: 97 69
23-07-2020 82 | 18 92 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 92