THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ bảy, 08-08-2020
07-08-2020 40 | 83 71 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 83 71
06-08-2020 67 | 19 54 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 19
05-08-2020 81 | 14 38 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 14
04-08-2020 38 | 44 83 TRÚNG SL: 38X2 | TRÚNG XIÊN 2: 44 83
03-08-2020 46 | 32 88 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 32 88
02-08-2020 00 | 99 16 TRÚNG SL: 00X2 | TRÚNG LÔ: 99
01-08-2020 89 | 96 63 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 96 63
31-07-2020 61 | 33 05 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 33 05
30-07-2020 42 | 00 05 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 00
29-07-2020 48 | 56 62 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 62
28-07-2020 58 | 57 71 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 57X2
27-07-2020 36 | 49 92 TRÚNG SL: 36X2 | TRÚNG LÔ: 49
26-07-2020 96 | 72 89 TRÚNG SL: 96X2 | TRÚNG XIÊN 2: 72 89
25-07-2020 07 | 08 07 TRÚNG SL: 07 | TRÚNG XIÊN 2: 08 07
24-07-2020 73 | 22 54 TRÚNG SL: 73 | TRÚNG XIÊN 2: 22 54X2
23-07-2020 57 | 17 30 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 17 30