THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Chủ nhật, 23-02-2020
22-02-2020 43 | 87 60 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 87 60
21-02-2020 65 | 89 62 TRÚNG SL: 65 | TRÚNG XIÊN 2: 89 62
20-02-2020 94 | 93 06 TRÚNG SL: 94X2 | TRÚNG XIÊN 2: 93 06
19-02-2020 40 | 69 85 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 69 85
18-02-2020 83 | 09 91 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 09 91
17-02-2020 76 | 49 91 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 49
16-02-2020 89 | 84 94 TRÚNG SL: 89X2 | TRÚNG XIÊN 2: 84 94
15-02-2020 38 | 17 61 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 17
14-02-2020 78 | 89 83 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 89 83X2
13-02-2020 03 | 54 89 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 54 89
12-02-2020 64 | 77 96 TRÚNG SL: 64X2 | TRÚNG XIÊN 2: 77 96
11-02-2020 36 | 37 71 TRÚNG SL: 36X2 | TRÚNG LÔ: 37
10-02-2020 02 | 41 02 TRÚNG SL: 02X2 | TRÚNG XIÊN 2: 41 02X2
09-02-2020 27 | 00 74 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 00
08-02-2020 81 | 97 91 TRÚNG SL: 81 | TRÚNG XIÊN 2: 97 91X2
07-02-2020 07 | 19 18 TRÚNG SL: 07 | TRÚNG XIÊN 2: 19 18X2