THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ sáu, 06-12-2019
05-12-2019 76 | 30 40 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 30 40
04-12-2019 73 | 32 61 TRÚNG SL: 73X2 | TRÚNG XIÊN 2: 32 61
03-12-2019 89 | 77 29 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 77 29
02-12-2019 52 | 90 41 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 90 41
01-12-2019 80 | 23 98 TRÚNG SL: 80X2 | TRÚNG XIÊN 2: 23 98
30-11-2019 58 | 86 81 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 86 81
29-11-2019 38 | 34 81 TRÚNG SL: 38X2 | TRÚNG XIÊN 2: 34 81
28-11-2019 20 | 71 46 TRÚNG SL: 20X2 | TRÚNG XIÊN 2: 71 46
27-11-2019 32 | 23 15 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 23
26-11-2019 52 | 48 81 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 48 81
25-11-2019 37 | 26 35 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 26X3
24-11-2019 65 | 43 78 TRÚNG SL: 65X2 | TRÚNG XIÊN 2: 43 78
23-11-2019 47 | 68 36 TRÚNG SL: 47X2 | TRÚNG XIÊN 2: 68X2 36
22-11-2019 86 | 38 30 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 38 30X2
21-11-2019 53 | 95 30 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 95
20-11-2019 53 | 59 03 TRÚNG SL: 53 | TRÚNG XIÊN 2: 59 03