THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ bảy, 12-06-2021
12-06-2021 01 | 29 23 TRÚNG SL: 01X2 | TRÚNG LÔ: 23
11-06-2021 46 | 71 77 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 71 77
10-06-2021 33 | 92 84 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 84
09-06-2021 94 | 57 37 TRÚNG SL: 94 | TRÚNG LÔ: 57
08-06-2021 89 | 29 67 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 67
07-06-2021 02 | 00 45 TRÚNG SL: 02X2 | TRÚNG XIÊN 2: 00 45
06-06-2021 31 | 33 48 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 33 48
05-06-2021 44 | 63 20 TRÚNG SL: 44X2 | TRÚNG LÔ: 63
04-06-2021 20 | 55 41 TRÚNG SL: 20 | TRÚNG LÔ: 41X2
03-06-2021 83 | 21 59 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 21 59
02-06-2021 02 | 21 17 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 21 17X2
01-06-2021 25 | 92 29 TRÚNG SL: 25X2 | TRÚNG XIÊN 2: 92 29X2
31-05-2021 55 | 10 61 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 10 61
30-05-2021 97 | 35 14 TRÚNG SL: 97X2 | TRÚNG XIÊN 2: 35 14
29-05-2021 75 | 51 85 TRÚNG SL: 75X2 | TRƯỢT
28-05-2021 86 | 27 49 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 49