THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ bảy, 12-06-2021
12-06-2021 383 TRƯỢT
11-06-2021 348 TRÚNG SVIP 3C: 348
10-06-2021 979 TRÚNG SVIP 3C: 979
09-06-2021 199 TRƯỢT
08-06-2021 266 TRÚNG SVIP 3C: 266
07-06-2021 422 TRÚNG SVIP 3C: 422
06-06-2021 663 TRÚNG SVIP 3C: 663
05-06-2021 363 TRƯỢT
04-06-2021 930 TRÚNG SVIP 3C: 930
03-06-2021 721 TRÚNG SVIP 3C: 721
02-06-2021 814 TRƯỢT
01-06-2021 366 TRƯỢT
31-05-2021 650 TRÚNG SVIP 3C: 650
30-05-2021 653 TRƯỢT
29-05-2021 687 TRÚNG SVIP 3C: 687
28-05-2021 176 TRƯỢT