THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 23-02-2020
22-02-2020 53 TRÚNG SVIP BT: 53
21-02-2020 85 TRÚNG SVIP BT: 85
20-02-2020 48 TRÚNG SVIP BT: 48
19-02-2020 11 TRÚNG SVIP BT: 11
18-02-2020 73 TRÚNG SVIP BT: 73X2
17-02-2020 04 TRÚNG SVIP BT: 04X2
16-02-2020 73 TRÚNG SVIP BT: 73
15-02-2020 78 TRÚNG SVIP BT: 78
14-02-2020 68 TRÚNG SVIP BT: 68
13-02-2020 08 TRÚNG SVIP BT: 08
12-02-2020 81 TRÚNG SVIP BT: 81
11-02-2020 36 TRÚNG SVIP BT: 36X2
10-02-2020 83 TRÚNG SVIP BT: 83
09-02-2020 71 TRÚNG SVIP BT: 71
08-02-2020 42 TRÚNG SVIP BT: 42
07-02-2020 48 TRÚNG SVIP BT: 48