THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 06-12-2019
05-12-2019 35 TRÚNG SVIP BT: 35
04-12-2019 92 TRÚNG SVIP BT: 92
03-12-2019 39 TRÚNG SVIP BT: 39
02-12-2019 07 TRÚNG SVIP BT: 07
01-12-2019 82 TRÚNG SVIP BT: 82
30-11-2019 00 TRÚNG SVIP BT: 00
29-11-2019 42 TRÚNG SVIP BT: 42
28-11-2019 12 TRÚNG SVIP BT: 12
27-11-2019 73 TRÚNG SVIP BT: 73
26-11-2019 95 TRÚNG SVIP BT: 95
25-11-2019 08 TRÚNG SVIP BT: 08
24-11-2019 27 TRÚNG SVIP BT: 27
23-11-2019 52 TRÚNG SVIP BT: 52
22-11-2019 48 TRÚNG SVIP BT: 48
21-11-2019 76 TRÚNG SVIP BT: 76
20-11-2019 87 TRÚNG SVIP BT: 87