THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 12-06-2021
12-06-2021 46 TRÚNG SVIP BT: 46
11-06-2021 35 TRÚNG SVIP BT: 35
10-06-2021 13 TRÚNG SVIP BT: 13
09-06-2021 07 TRÚNG SVIP BT: 07
08-06-2021 59 TRÚNG SVIP BT: 59
07-06-2021 23 TRÚNG SVIP BT: 23
06-06-2021 88 TRÚNG SVIP BT: 88
05-06-2021 36 TRÚNG SVIP BT: 36
04-06-2021 94 TRÚNG SVIP BT: 94X2
03-06-2021 53 TRÚNG SVIP BT: 53
02-06-2021 17 TRÚNG SVIP BT: 17X2
01-06-2021 05 TRÚNG SVIP BT: 05
31-05-2021 94 TRÚNG SVIP BT: 94
30-05-2021 14 TRÚNG SVIP BT: 14
29-05-2021 50 TRÚNG SVIP BT: 50
28-05-2021 11 TRÚNG SVIP BT: 11