THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 08-08-2020
07-08-2020 63 TRÚNG SVIP BT: 63
06-08-2020 81 TRÚNG SVIP BT: 81
05-08-2020 30 TRÚNG SVIP BT: 30
04-08-2020 38 TRÚNG SVIP BT: 38X2
03-08-2020 28 TRÚNG SVIP BT: 28
02-08-2020 92 TRÚNG SVIP BT: 92
01-08-2020 04 TRÚNG SVIP BT: 04
31-07-2020 05 TRÚNG SVIP BT: 05
30-07-2020 95 TRÚNG SVIP BT: 95
29-07-2020 90 TRÚNG SVIP BT: 90
28-07-2020 34 TRÚNG SVIP BT: 34
27-07-2020 36 TRÚNG SVIP BT: 36X2
26-07-2020 98 TRÚNG SVIP BT: 98
25-07-2020 26 TRÚNG SVIP BT: 26
24-07-2020 29 TRÚNG SVIP BT: 29
23-07-2020 03 TRÚNG SVIP BT: 03