THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 06-12-2019
05-12-2019 67 TRÚNG SVIP ĐỀ: 67
04-12-2019 19 TRÚNG SVIP ĐỀ: 19X2
03-12-2019 97 TRÚNG SVIP ĐỀ: 97
02-12-2019 97 TRÚNG SVIP ĐỀ: 97X2
01-12-2019 87 TRÚNG SVIP ĐỀ: 87
30-11-2019 96 TRÚNG SVIP ĐỀ: 96
29-11-2019 03 TRÚNG SVIP ĐỀ: 03X2
28-11-2019 32 TRÚNG SVIP ĐỀ: 32X2
27-11-2019 57 TRÚNG SVIP ĐỀ: 57
26-11-2019 31 TRÚNG SVIP ĐỀ: 31
25-11-2019 68 TRÚNG SVIP ĐỀ: 68
24-11-2019 42 TRÚNG SVIP ĐỀ: 42
23-11-2019 36 TRÚNG SVIP ĐỀ: 36
22-11-2019 78 TRÚNG SVIP ĐỀ: 78
21-11-2019 15 TRÚNG SVIP ĐỀ: 15
20-11-2019 51 TRÚNG SVIP ĐỀ: 51