THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 12-06-2021
12-06-2021 83 TRÚNG SVIP ĐỀ: 83
11-06-2021 49 TRƯỢT
10-06-2021 89 TRƯỢT
09-06-2021 99 TRÚNG SVIP ĐỀ: 99
08-06-2021 66 TRÚNG SVIP ĐỀ: 66X2
07-06-2021 32 TRƯỢT
06-06-2021 63 TRÚNG SVIP ĐỀ: 63X2
05-06-2021 73 TRƯỢT
04-06-2021 30 TRÚNG SVIP ĐỀ: 30
03-06-2021 20 TRƯỢT
02-06-2021 13 TRƯỢT
01-06-2021 66 TRÚNG SVIP ĐỀ: 66
31-05-2021 60 TRÚNG LÔ: 60X2
30-05-2021 53 TRÚNG SVIP ĐỀ: 53X2
29-05-2021 87 TRÚNG SVIP ĐỀ: 87X3
28-05-2021 76 TRÚNG SVIP ĐỀ: 76X2