THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 23-02-2020
22-02-2020 34 TRÚNG SVIP SL: 34X2
21-02-2020 66 TRÚNG SVIP SL: 66X2
20-02-2020 94 TRÚNG SVIP SL: 94X2
19-02-2020 50 TRÚNG SVIP SL: 50X2
18-02-2020 73 TRÚNG SVIP SL: 73X2
17-02-2020 77 TRÚNG SVIP SL: 77X2
16-02-2020 89 TRÚNG SVIP SL: 89X2
15-02-2020 48 TRÚNG SVIP SL: 48X2
14-02-2020 88 TRÚNG SVIP SL: 88X2
13-02-2020 13 TRÚNG SVIP SL: 13X2
12-02-2020 64 TRÚNG SVIP SL: 64X2
11-02-2020 36 TRÚNG SVIP SL: 36X2
10-02-2020 02 TRÚNG SVIP SL: 02X2
09-02-2020 17 TRÚNG SVIP SL: 17X2
08-02-2020 91 TRÚNG SVIP SL: 91X2
07-02-2020 18 TRÚNG SVIP SL: 18X2