THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 06-12-2019
05-12-2019 75 TRÚNG SVIP SL: 75X2
04-12-2019 73 TRÚNG SVIP SL: 73X2
03-12-2019 79 TRÚNG SVIP SL: 79X2
02-12-2019 62 TRÚNG SVIP SL: 62X2
01-12-2019 80 TRÚNG SVIP SL: 80X2
30-11-2019 68 TRÚNG SVIP SL: 68X2
29-11-2019 38 TRÚNG SVIP SL: 38X2
28-11-2019 20 TRÚNG SVIP SL: 20X2
27-11-2019 22 TRÚNG SVIP SL: 22X2
26-11-2019 42 TRÚNG SVIP SL: 42X2
25-11-2019 47 TRÚNG SVIP SL: 47X2
24-11-2019 65 TRÚNG SVIP SL: 65X2
23-11-2019 47 TRÚNG SVIP SL: 47X2
22-11-2019 95 TRÚNG SVIP SL: 95X2
21-11-2019 43 TRÚNG SVIP SL: 43X2
20-11-2019 54 TRÚNG SVIP SL: 54X2